Missie

  • Een brug bouwen tussen digital signage aanbieders en adverteerders
  • Het begrijpen van het leven van de consument en de rol van de merken van onze klanten
  • Het begrijpen van, het integreren met en beïnvloeden van de totale communicatieplanning van onze klanten
  • Bijdragen aan het opbouwen van de zakelijke activiteiten van onze klanten
  • Het promoten, het bewustzijn vergroten en het maximaliseren van het gebruikersgenmak van digital signage
  • Digital signage een integraal onderdeel maken van de mediamix en zodoende de consument 'on the go' te bereiken